Για την πλοήγηση

header image

Υπηρεσίες Χειρουργού Ουρολόγου - Ανδρολόγου
Παπαϊωάννου Ιωάννη στην Καλλιθέα


Ο Χειρουργός Ουρολόγος - Ανδρολόγος Παπαϊωάννου Ιωάννης με την μακροχρόνια κλινική εμπειρία που διαθέτει, προσφέρει τις ιατρικές του υπηρεσίες για την αντιμετώπιση των παρακάτω παθήσεων:

Υπερπλασία προστάτη - Διουρηθρική προστατεκτομή με τη μέθοδο TURiS Κυστεοσκόπηση, ουρητηροσκόπηση
Λιθίαση (νεφρού, ουρητήρων, ουροδόχου κύστης) - Εξωσωματική λιθοτριψία, Διαδερμική νεφρολιθοτριψία, Ενδοσκοπική λιθοτριψία με χρήση laser Ακράτεια Ούρων - Τοποθέτηση ταινίας ακράτειας ή τεχνητού σφιγκτήρα.
Ουρολογική Ογκολογία (καρκίνος νεφρού - προστάτη - ουροδόχου κύστης - όρχεων - πέους) - Βιοψία προστάτη, ριζική προστατεκτομή - κυστεοπροστατεκτομή - νεφρεκτομή - πεεκτομή - ορχεκτομή Υπερηχογράφημα ουροποιητικού (νεφρών, κύστεως, προστάτη), διορθικό υπερηχογράφημα προστάτη, υπερηχογράφημα οσχέου, triplex οσχέου, ουροροομετρία
Διαταραχές στύσης και Εκσπερμάτισης - Πεϊκό doppler, ενδοπεϊκές ενέσεις, τοποθέτηση ενδοπεϊκής πρόθεσης Ακράτεια Ούρων- Τοποθέτηση ταινίας ακράτειας ή τεχνητού σφιγκτήρα.
Υπογονιμότητα Ηλεκτροπηξία κονδυλωμάτων
Περιτομή Γυναικολογική Ουρολογία